Map

I Ryssland finns det idag ett starkt behov av att modernisera den offentliga infrastrukturen. En snabb lösning på denna storskaliga uppgift är omöjlig utan samarbete mellan stat och privata näringsidkare. Under dessa förutsättningar är offentlig-privat samverkan ett utmärkt verktyg.

RISE Capitals verksamhet i Ryssland är främst inriktad på långsiktiga investeringar i olika projekt som fungerar enligt OPS-principen. Vi är övertygade om att det är just samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn som kommer att säkerställa att den ryska ekonomin kommer att ha en stadig utveckling under den närmaste tioårsperioden.

Det internationella företaget RISE Capital har samlat på sig stor erfarenhet inom strukturering, förberedelse och operativ styrning av liknande projekt, både i Ryssland samt i andra länder. Vi tillämpar de bästa OPS-metoderna genom att utgå från regionernas konkreta behov inom olika områden, som till exempel transport, hälsovård och utbildning.

Genom att man antog den nya federala lagen om OPS bekräftade ledningen i Ryssland den utvecklingsriktning som denna metod för samarbete mellan stat och privata affärsidkare är på väg i. Vi är redo att erbjuda våra resurser, erfarenheter och kunskaper för att genomföra projekt av social betydelse.

– Sergey Romashov,
ledande partner
för finansinvesteringsgruppen RISE Capital

  • SAMS
  • OHL
  • Eurasian Bank
  • PWC