Pressmeddelanden | « Aktiebolaget VIS Development har framgångsrikt finansierat ett projekt inom offentlig-privat samverkan via obligationer

04/10/17

Den 4 oktober 2017 emitterade aktiebolaget VIS Development framgångsrikt obligationer ur serie BO-01 på en totalsumma av 1,7 miljarder rubel. Emissionen av värdepapper genomfördes för att omfinansiera de medel som använts för att genomföra ett projekt inom offentlig-privat samverkan i regionen Jamalo-Nentsien. Detta var det första OPS-projektet i Ryssland där den privata aktören attraherat finansiering via obligationer.

Projektets investeringsfas är avslutad, alla objekt är färdigställda och har tagits i bruk. Sammanlagt har man uppfört fem förskolor samt en lågstadieskola i Salechard, Novyj Urengoj, Tazovskij samt i byn Gorki. Projektets offentliga aktör var den autonoma regionen Jamalo-Nentsiens ledning, som kommer att få äganderätt samt vara helt ansvarig för alla objekt under första halvan av 2019. Alla utbetalningar är inräknade i budgetarna på alla nivåer.

Projektet hade en hög kreditvärdering på marknaden, och emissionen av infrastrukturobligationerna var fulltecknad till en ränta på 11 procent i rubel. SMP Bank var finansiell rådgivare och book runner i transaktionen. Obligationernas beräknade löptid är upp till 1,5 år. Värdet på en obligation uppgick till 1000 rubel.