Pressmeddelanden | « Företrädare för RISE Capital framträdde under utbildningsprogrammet på forumet ”Rysslands transportsystem”

10/07/17

6-7 juni arrangerades det strategiska forumet ”Rysslands transportsystem” i Moskva. Arrangörer för evenemanget var det nationella centret för OPS med stöd av Rysslands transportministerium, det federala vägverket samt det statliga företaget Avtodor. Deltog gjorde mer än 300 personer verksamma inom infrastruktursektorn. RISE Capital företräddes av företagets investeringschef Ruslan Sigeda.

Inom ramarna för forumet hölls diskussioner som handlade om regionala aspekter av planeringen av transportprojekt, de statliga företagens roll för att locka till sig finansiering utanför den statliga budgeten vid utveckling av transportinfrastruktur, samt även allmänt om vilka perspektiv som finns för att upprätta avgiftsbelagda motorvägar i Ryssland.

Forumets andra dag var traditionsenligt fyllt av utbildningsseminarier som hölls av experter inom området. På ett av seminarierna deltog Ruslan Sigeda som berättade om RISE Capitals metoder för att bedöma projekt inom transportsektorn, deras sociala och ekonomiska effektivitet och underströk nödvändigheten i att strategiskt planera sådana projekt i samverkan med annan infrastruktur. Seminariedeltagarna diskuterade även projektens direkta och sekundära effekter och frågor om hur man kan göra trafikprognoser.

Det strategiska forumet ”Rysslands transportsystem” hölls på konferenscentret Digital October samt på KPMG:s Moskvakontor.

IMG_4828 IMG_4838