Pressmeddelanden | « RISE Capital var officiell partner till det Första OPS-forumet i Uralregionen

22/05/17

Den 19 maj hölls Uralregionens forum om offentlig-privat samverkan i Tjeljabinsk, där ledningen för Tjeljabinskregionen, Moskvacentret för utveckling av OPS, samt ryske presidentens officiella företrädare i Ural deltog. Investmentbolaget RISE Capital var en av de officiella partnerna till arrangemanget.

Ledande ryska experter inom OPS-området, företrädare för olika federala regioner, chefer för infrastrukturföretag samt andra icke-statliga organisationer deltog. Den viktigaste frågan under debatterna handlade om modeller och instrument för att öka privata investeringar vid utvecklingen av kommuners och regioners infrastruktur.

Under ett plenarsammanträde berättade RISE Capitals styrelseledamot Sergey Romashov om företagets erfarenheter från att genomföra infrastrukturprojekt i Uralregionen, inklusive från bygget av järnvägslinjen mellan Bovanenkovo och Sabetta. Den 170 kilometer långa grenen kommer att transportera regionens rika råvaruresurser till hamnen i Sabetta, och på så får man en utgång direkt till Nordostpassagen, som är den närmaste vägen till Västeuropa och till Asien. Enligt planen kommer linjen att färdigställas under 2019, och företagets ansvar för driften sträcker sig fram tills 2036. Efter detta kommer objektet att övergå i regionen Jamalo-Nentsiens ägo.

IMG_2568 IMG_2566