RISE Capital i Ryssland

RISE Capitals huvudkontor ligger i Stockholm och den ryska ledningen är baserad i Moskva. Företagsgruppen består av svenska och utländska dotterbolag. För att kunna genomföra färdiga investeringsprojekt har även andra ryska projektbolag anslutits till företagsgruppen.

RISE Capital besitter en bred uppsättning av olika verktyg, både finansiella och icke-finansiella, för att kunna genomföra viktiga infrastrukturprojekt inom Rysslands gränser. Företagsgruppen förbereder, finansierar och genomför projekt i samarbete med ryska politiska organ, både på federal och på lokal nivå. Avtal om strategisk samverkan har undertecknats med regionerna Jamalo-Nentsien, Murmansk, Tomsk samt Lipetsk. Ännu fler avtal befinner sig i förberedelsefasen.

 pwc_fl_c Att man håller en hög standard på affärsverksamheten samt håller samma nivå som de allra bästa företagen i landet bekräftas av RISE Capitals revisor i Ryssland, det internationella företaget PricewaterhouseCoopers.