Tjänster

Investmentbolaget RISE Capital kan erbjuda sina finansiella resurser samt sina erfarna experter för att kunna lösa de sociala utmaningar som staten står inför i dag med att genomföra stora infrastrukturprojekt.

Alla företagets tjänster anpassas på varje enskild etapp av projektens cykel:

  • Öka medvetenheten bland de statliga verksamheterna om möjligheterna med OPS.
  • Utarbetning och implementering av lösningar för OPS på regional nivå.
  • Finansiell strukturering samt uppföljning av avtal.
  • Uppförande samt efterföljande skötsel av infrastrukturobjekt.

Prioriterade områden för RISE Capital i Ryssland:

  • Väg- och transportbyggen, flygplatser inkluderade.
  • Social infrastruktur, sjukhus och skolor inkluderade.
  • Byggande av industriobjekt.
  • Kommunala bostadsprojekt.