Investeringar i OPS-projekt

Offentlig-privat samverkan är en effektiv samarbetsmodell för den offentliga och privata sektorn där villkoren är lika gynnsamma för båda parter och där man har som mål att lösa viktiga samhällsfrågor. Ett OPS-avtal förutsätter att finansieringen, bygget och driften sköts av den privata parten å den ena sidan medan staten garanterar att investeringen kommer att återbetala sig med en viss avkastning å den andra.

OPS-samverkan tillämpas i de fall då man måste genomföra stora infrastrukturprojekt som kräver investeringar med ett längre tidsperspektiv, och det gör att man kan hitta en balans mellan den offentliga och den privata partens intressen genom att så optimalt som möjligt fördela riskerna mellan dem båda.

Efterfrågan på investeringar i infrastrukturen från statens sida gäller först och främst områden som rör olika verksamheter för medborgarna, såsom hälsovård, utbildning, sociala och kulturella verksamheter, IT, transport, bostäder.

Experterna lyfter fram följande fördelar:

  • Möjlighet att förverkliga stora infrastrukturprojekt trots begränsade budgetmedel.
  • Att man lockar till sig högkvalificerade specialister från den privata sektorn för att genomföra statliga projekt.
  • En tydlig uppdelning av ansvaret samt en balanserad fördelning av riskerna mellan staten och den kommersiella aktören.
  • En förkortad byggtid, optimering av utgifter samt tillämpning av innovativ teknologi vid uppförandet av det nya objektet eftersom den privata aktören har intresse av ett effektivt genomförande i ett längre tidsperspektiv.