OPS i Ryssland

I Ryssland håller offentlig-privat samverkan på att bli det huvudsakliga verktyget för att utveckla den regionala och kommunala infrastrukturen, för att locka till sig investeringar samt för att öka kvalitén på de tjänster man erbjuder medborgarna. Med bakgrund i den allmänna minskningen av budgetinvesteringar i infrastrukturen samt en minskad tillgång på investeringar på grund av införandet av sanktioner mot de ledande ryska finansinstituten utgör OPS ett av instrumenten för att lösa aktuella sociala problem för staten.

I Ryssland har potentialen för OPS-samverkan ännu inte utnyttjats fullt ut inom en rad kapitalintensiva områden, inom regionala och lokala näringar, samt inom området för mindre och mellanstora affärsverksamheter. Den mångfald av konceptuella grepp, modeller, metoder och konkreta OPS-mekanismer som arbetats fram tack vare erfarenheter från hela världen kan användas för att lösa många av den samtida finanspolitikens viktigaste uppdrag. Den mångfald som finns av olika samarbetsformer garanterar effektiva lösningar för att reformera naturliga monopol och den hjälper också till med att snabbt lösa problem med att förbättra infrastrukturen, både för produktion av varor samt sociala ändamål. Man kan också få stora genombrott för olika kommunala verksamheter samt vid vägbyggen.

Det grundläggande villkoret för att genomföra stora infrastrukturprojekt för privata näringsidkare är en tydlig och förutsägbar reglerande politik från statens sida. Den nya federala lag som trädde i kraft i februari 2016, nummer 224 om offentlig-privat samverkan, hade till syfte att betydligt förbättra och likrikta förfarandet vid planeringen av OPS-projekt, att rensa bort ineffektiva och kostsamma förfaranden, samt att fastställa vilka de grundläggande formerna för samarbete mellan privat och offentlig sektor bör vara. De vidtagna åtgärderna antyder att regeringen anser att OPS har goda framtidsperspektiv som samarbetsform tillsammans med privata investerare samt att de arbetar för att skapa möjligheter för att den ryska OPS-marknaden ska växa.

Enligt uppgifter från ryska finansdepartementet samt Centrum för utveckling av OPS i Ryssland håller just nu 1300 OPS-projekt på att förverkligas, som tillsammans uppgår till 640,3 miljarder rubel i privata investeringar.