Pressmeddelanden | « Realtid: Svenska Rise Capital finansierar pilotprojekt i ryska arktis

27/10/17

Realtid: Det svenska finans- och investmentbolaget Rise Capital plöjer ny mark i Ryssland. Genom projekt har bolaget som första aktör någonsin finansierat förskolor och skolor som byggts i ryska arktis med ett OPS-upplägg.

Sedan 2012 har de ryska myndigheterna arbetat för att lösa problemet med de långa förskoleköerna för barn mellan 1,5 till 6 år. Många förskolor byggdes under sovjettiden och vid mitten av 00-talet befann sig dessa antingen i slutet av sin beräknade livslängd, eller så hade de monterats ned och stängts. Den sociala infrastrukturens skick var en viktig bidragande faktor till utvecklingen av offentlig-privat samverkan (OPS) i Ryssland.

I Ryssland deltar svenska Rise Capital aktivt i finansieringen av infrastrukturprojekt som baseras på sådana OPS-modeller.

Företaget registrerades 2013 i Stockholm och ser sin roll som en viktig kontaktskapare mellan ryska projekt och utländska investerare, enligt bolagets svenska vd Carl Meurling.

Projektet på Jamalhalvön i norra Sibirien genomfördes av Rise Capitals ryska dotterbolag Vis Development, och det blev det första OPS-projektet för både regionen och företaget.

Projektet har utnämnts till ett av de bästa exemplen på OPS inom den sociala sektorn, enligt en undersökning från de ryska statliga affärsutvecklingsorganen Agency for Strategic Initiatives och Centret för utveckling av offentlig-privat samverkan (PPP Development Center).

I dagsläget är investeringsstadiet av projektet fullbordat. Alla objekt är färdigbyggda och har tagits i bruk. Projektet omfattar fem städer i regionen: två förskolor i huvudstaden Salechard, förskolor i städerna Novyj Urengoj, Tazovskij och Gorki, och dessutom en kombinerad förskola och skola i orten Muravlenko. Totalt har man inrättat 1 540 nya utbildningsplatser för barn.

– Vi är glada och stolta över att bidra till Jamalo-Nentsiens välfärd, säger Rise Capitals vd Carl Meurling.

Byggnadskostnaden för samtliga inrättningar uppgick totalt till motsvarande 820 miljoner kronor. Under byggnationen användes inga medel ur regionens budget. Rise har via sitt dotterbolag överlämnat de nyckelfärdiga objekten till regionen, och regionen kommer att köpa ut dem under ett antal års tid, medan företaget står för den tekniska driften.

Genomförandet har gjort det möjligt att ge ut obligationer i projektet, vilket skulle vara den första kapitalanskaffningen av sitt slag på den ryska OPS-marknaden.

– Det är spännande att utveckla samarbetet med en av Rysslands mest dynamiska regioner. Vi hoppas och tror att projektet skapar förutsättningar för stark långsiktig ekonomisk tillväxt i Jamalo-Nentsien och i Ryssland, säger Carl Meurling.

Den 4 oktober emigrerade Rise Capitals ryska dotterbolag Vis Development en serie obligationer på en totalsumma av motsvarande 240 miljoner kronor (1,7 miljarder rubel). Emissionen genomfördes för att omfinansiera de medel som använts för att genomföra det ovan nämnda projektet inom offentlig-privat samverkan i regionen.

Detta var det första OPS-projektet i Ryssland där den privata aktören lyckats attrahera finansiering via obligationer.

Projektets investeringsfas är avslutad, alla objekt är färdigställda och har tagits i bruk. Sammanlagt har Rise Capital således uppfört fem förskolor samt en lågstadieskola i Salechard, Novyj Urengoj, Tazovskij samt i byn Gorki. Projektets offentliga aktör var den autonoma regionen Jamalo-Nentsien. Alla utbetalningar är inräknade i budgetarna på alla nivåer.

Projektet har en hög kreditvärdering på marknaden, och emissionen av infrastrukturobligationerna var fulltecknad till en ränta på 11 procent i rubel. Ryska SMP Bank var finansiell rådgivare och bookrunner i transaktionen.

Obligationernas beräknade löptid är upp till 1,5 år. Värdet på en obligation uppgår till 1.000 rubel.

– Projektet visar att Ryssland trots den komplicerade relationen med väst har ett starkt förtroende hos många investerare. Vi är mycket nöjda med samarbetet med de lokala myndigheterna och ser fram emot att genomföra fler projekt tillsammans med dem, säger Carl Meurling.

– Rise har nu ett treårigt track record och ett färdigt pilotprojekt. Det ger oss nu möjlighet att ta nästa steg och attrahera externt kapital via emissioner av obligationer i våra olika projekt.

Originalpublikation